Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".