TECHNIK INFORMATYK

Technik Informatyk 

To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zawodów w Polsce i na Świecie. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

W ramach zawodu technika informatyka zdobędziesz dwie odrębne kwalifikacje zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika. Absolwent technikum może podjąć pracę w zawodzie lub podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach technicznych. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

TECHNIK INFORMATYK W NASZEJ SZKOLE:

-pracujemy na najnowszych systemach serwerowych Windows Serwer 2008, Novel Netware 6.5 i LINUX

-do programowania wykorzystujemy środowisko edukacyjne Pascal, język C++, projektujemy również aplety, aplikacje i midlety w języku JAVA (środowisko programistyczne NetBeans),

- posiadamy pracownie komputerowe wyposażone w:

-najnowsze oprogramowanie na stację roboczą MS Windows 7, LINUX, Mac OS,

-pakiety biurowe: MS Office 2010, Open Office

-programy graficzne: Corel Draw, Adobe Photoshop, Gimp,

-wykorzystujemy własną platformę e-learningową MOODLE,

-nadajemy certyfikat Cisco,

-nadajemy certyfikaty ECDL,

-zapewniamy praktyki w: bankach, urzędach, studiach reklamy, drukarniach.